Mieux connaître son sol pour y adapter sa conduite des prairies et cultures Lurra ezagutu eta pentze eta lur lantzea egokitu

Apirilaren 1ean, lurraren ezagutza eta horren araberako egin moldeen egokitzea zituzten aipagai formakuntza huntako parte hartzaileek, BLE-n teknikalari den Maite Goienetxe-en laguntzarekin.

Lehen egun-erdia, Bastidan iragan da, Vanessa eta Christophe Eliceiry-ren baserrian. 6 laborari hurbildu ziren atsalde tekniko huntara, bakotxa helburu desberdin batekin : lurraren ibilmoldea eta bilakaera (hobeki) ulertzea, pentzeak ahal bezainbat irauten lortzea, gisuztatzea eta ongarriztatzea kudeatzea autonomoagoa bilakatzeko...

Etxaldearen sistema aurkeztu ondotik, pentze zati bati interesatu dira lur profil baten egiteko gisan eta horren bidez, Euskal Herrian diren lur mota ezberdinen gainean pundu bat eginez.

Etxalde inguruko lurraren hobeki ezagutzea interesgarri da laborariarentzat, ondotik lan eta egin moldeak hobeki zuzendu eta egokitzeko.

Gai huni buruzko beste 2 egun-erdi antolatuak dira ondoko astean :

  • Apirilaren 9a, asteart goiza : Mitikilen
  • Apirilaren 12a, ostiral atsaldea : Atarratze

Xehetasun eta izen emaiteentzat, Hélène Proix : 06 27 13 32 32

BLE a organisé une formation le lundi 1er avril sur la connaissance du sol et l’adaptation de la conduite des prairies, avec l’intervention de Maite Goienetxe, animatrice à BLE.

Cette première demi-journée s’est déroulée à La Bastide Clairence, à la ferme de Vanessa et Christophe Eliceiry. 6 paysans ont pris part lors de cette après-midi technique, chacun avec un objectif distinct : (mieux) comprendre le fonctionnement et l’évolution du sol, le souhait de faire durer les prairies et de diminuer les intrants, la conduite de la fertilisation et du chaulage pour pour plus d’autonomie...

Après avoir présenté le système de la ferme, un profil de sol a été effectué sur 2 parcelles, et ainsi, la diversité de type de sol au Pays Basque a pu être abordée.

Connaître le sol qui entoure sa ferme est intéressant pour l’agriculteur, qui peut ensuite mieux cibler et adapter les itinéraires techniques à mettre en place.

2 autres demi-journées sont organisées sur cette même thématique la semaine prochaine :

  • Mardi 9 avril matin à Moncayolle
  • Vendredi 12 avril après-midi à Tardets

Informations et inscriptions auprès d’Hélène Proix : 06 27 13 32 32