Les bons gestes et postures en maraîchage et viticulture Jestu eta egon molde onak baratzegintzan eta mahastigintzan

Durant la formation du mardi apm 9 avril, plus d’une dizaine de participants ont pu bénéficier des conseils et étirements proposés par Alexandre Azarian, coach sportif et salarié maraîcher.
L’objectif de cette formation était d’améliorer l’ergonomie en maraîchage et viticulture, en évitant par exemple les gestes à risques. Cela a aussi été l’occasion d’apprendre à réaliser les étirements bénéfiques pour le corps.

Après un moment détente*, Yanne Martrenchas de la MSA est intervenu autour de la prévention au travail, en présentant certains outils disponibles et divers droits des maraîchers et viticulteurs.

*Ne sommes-nous pas plus aptes à suivre lorsque le corps et l’esprit sont oxygénés ?

Apirilaren 9ko formakuntza denboran, asteart atsaldez, hamar bat pasa parte hartzaileek, Alexandre Azarian kirol trebatzaile eta baratzezain langilearen kontseilu eta luzaketak baliatu dituzte.
Formakuntza hunen helburua, lan fisikoaren errexteko moldeak ezagutzea zen, jestu arriskutsuak saihestuz adibidez. Gorputzarentzat eranginkorrak diren eguneroko luzaketen egiteko parada izan da.

Ongi lasaitu ondotik*, MSA-ko Yanne Martrenchas-ek laneko prebentzioaren inguruan parte hartu du eta laborarien eskubideetan diren laguntza edo materialak azaldu ditu.

*Ez dea hobeki segitzen gorputz eta burua oxigenatua dugularik ?